Länsrätten ändrade friande beslut

Sjuksköterskan borde ha sett till att receptet hämtades omedelbart och läkemedlen köptes ut, anser länsrätten och ändrar Ansvarsnämndens friande beslut.

En äldre kvinna remitterades från sitt servicehus till sjukhus där hon bedömdes lida av svår urinvägsinfektion och medicinerades med Selexid (se Vårdfacket 2/06). Nästa dag skrevs kvinnan ut till sitt serviceboende men behandlingen skulle fortsätta tills svaret på hennes urinodling var klart.

Svaret på urinodlingen faxades till boendet. Drygt en vecka senare faxade en sjuksköterska odlingssvar och journalkopia till vårdcentralen för att akut få ett recept på antibiotika.

Sjuksköterskan arbetade deltid och när hon kom tillbaka till arbetet igen fyra dagar senare såg hon att det inte hade kommit något svar på faxet. Hon kontaktade då vårdcentralen och fick veta att ett recept var utfärdat. Det hämtades dagen efter.

Socialstyrelsen anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden och hävdade att hon genom att ha fördröjt behandlingen av kvinnans urinvägsinfektion inte hade gett 88-åringen en sakkunnig och omsorgsfull vård.

Ansvarsnämnden konstaterade att enligt de lokala rutinerna för läkemedelshantering ansvarar sjuksköterskan för att de boende får sina akuta läkemedel. Då hon efter sin ledighet såg att kvinnan fortfarande inte hade fått sin medicin borde hon omedelbart ha sett till att recept och läkemedel hämtades ut, ansåg nämnden. Eller också skulle hon ha kontaktat kvinnans patientansvariga läkare om att medicineringen var ännu mer fördröjd. Men nämnden ansåg inte att någon påföljd behövdes.

Socialstyrelsen överklagade beslutet till länsrätten (hsan 317/05:b2) som håller med Socialstyrelsen.

Genom att inte se till att recept och läkemedel omedelbart hämtades har sjuksköterskan fördröjt behandlingen med risk för komplikationer och ett försämrat hälsotillstånd, skriver länsrätten i sitt beslut och ger henne en erinran (länsrätten mål nr 24088-05) .

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida