Länsrätten undanröjde ansvarsnämndens påföljd

Ansvarsnämnden hade gett en sjuksköterska en erinran för att hon inte kontrollerade att en patient kunde kissa igen efter en operation och för att hon avvaktat med tappningen.

7 augusti 2000

Det var i oktober 1998 som den 48-åriga kvinnan opererades för gallsten med laparoskopisk cholecystektomi. Efter ett par timmar på uppvakningsavdelningen fördes hon till en vårdavdelning.

Under natten fick kvinnan i två omgångar smärtstillande medel mot buksmärtor. På förmiddagen efter var buksmärtan kvar och urinstämma konstaterades. Patienten tappades på en liter urin både på för- och eftermiddagen. Eftersom urinstämman kvarstod fick hon en kateter på kvällen men den orsakade så mycket problem att den togs bort igen.

På natten tappades 48-åringens urinblåsa ännu en gång .

Två dagar efter operationen skrevs kvinnan ut men besvärades i flera dygn av trängningar och obehag och låg inne två dagar till för urinstämma och trängningsbesvär. Under det sjukhusbesöket behandlades hon med antibiotika och fick en kvarvarande kateter. Hon vårdades därefter av och till på medicinkliniken.

Patienten anmälde två överläkare och sex sjuksköterskor till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för felbehandling. Ärendet anmäldes också till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.
Socialstyrelsen var i sitt beslut kritisk till att det uppenbarligen inte fanns några dokumenterade rutiner för kontroll av urinproduktion och urinblåsefunktion postoperativt för patienter som inte har urinkateter.

De kroppsliga funktionerna måste observeras noga hos nyopererade patienter och resultatet dokumenteras i omvårdnadsanteckningar, påpekade Socialstyrelsen.

Ansvarsnämnden hävdade i sin bedömning att kontroll av vattenkastning ingår i en sjuksköterskas grundläggande kompetensområde, oavsett om det finns rutiner för det eller inte, och fällde nattsjuksköterskan för att hon inte kontrollerade att kvinnan kunde kissa efter operationen och för att hon avvaktade med tappning natten efter operationen.

Nattsjuksköterskan fick en erinran för sin försummelse medan övriga anmälde friades (hsan 680/99:a5).

Den fällda sjuksköterskan överklagade nämndens beslut till Länsrätten där både den anmälande patienten och Socialstyrelsen var hennes motparter.

Patienten vidhöll sina klagomål i länsrätten. Men Socialstyrelsen ansåg att sjuksköterskan kunde frias eftersom situationen på avdelningen var pressad, dokumenterade rutiner om observation av nyopererade patienters urinproduktion saknades, och introduktionen av den nyanställda personalen om den nyöppnade avdelningens rutiner brustit.

Länsrätten anser att sjuksköterskan av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter men  att de förmildrande omständigheter som Socialstyrelsen påpekat bör vägas in och friar därför sjuksköterskan. (lr 18799-99).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida