Lär dig termerna

Liten ordlista över termer som förekommer i artiklarna om distansundervisning på Internet.

13 januari 1997

CD-rom Compact disc read-only memory. Skiva som innehåller ljud, texter, bilder, video och annan information som kan läsas av en CD-spelare i datorn.
chatkanaler Kallas också IRC (Inter Relay Chat). Direktkommunikation via tangentbordet. En skriver, den andra svarar. Till skillnad från i en nyhetsgrupp kommer texten som skrivs omedelbart upp på mottagerens dator. Kallas för att chatta, av engelskans chat (prata).
elektronisk konferens Kan exempelvis ske i en chatkanal eller i en nyhetsgrupp. Se dessa.
e-post Elektronisk post. I stället för att lägga ett brev på postens gula brevlåda skickas brevet från en dator till en eller flera andra datorer.
hemsida Dokument som görs tillgängligt via Internet. Kan innehålla text, ljud, bilder, video och annan information. Kan också innehålla länkar som gör att man  kan klicka sig vidare till andra hemsidor.
Internet Kallas också nätet. Internationellt nätverk av datorer och datornätverk som kan kommunicera med varandra.
intranet Internt datornät som använder sig av samma teknik som Internet. Skillnaden är att intranet inte är åtkomligt för utomstående.
informatik Inom vårdsektorn avses hur kunskaper i vård och omsorg kombineras med kunskaper i information och informationsteknik.
IT Förkortning av informationsteknik. Ett lite luddigt begrepp som kan avse allt från telefoner till avancerad datateknik. I regel avses hur man med hjälp av datorer kan kommunicera och överföra information.
länk Understruket ord på en hemsida som hänvisar till en annan hemsida. Genom att klicka på ordet kommer den nya hemsidan upp på skärmen.
nyhetsgrupper Diskussionsgrupper på Internet. Genom att skicka e-post till en grupp kan alla läsa den och ge kommentarer som alla andra i gruppen kan läsa.
nätet I regel avses Internet.
www  World Wide Web. Grafiskt tilltalande funktion på Internet eller i ett intranet som gör att man enkelt kan hämta sammanlänkad information i form av text, bild och ljud.
webmaster Person som ansvarar för en organisations hemsidor, också kallade websidor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida