”Lär politikerna vårdens språk”

Vi måste tala makthavarnas språk för att de ska lyssna på oss, sa sjuksköterskornas företrädare. Nej, sa regissören Lars Mullback. Ni måste tala ert språk och lära makthavarna att lyssna till det.

20 maj 1997

Representanter från sjuksköterskornas etiska kommitté talade på seminariet Det goda valet om prioriteringsutredningens etiska plattform. Det talades om människovärdesprincipen, om behovsprincipen och om kostnadseffektivitetsprincipen. Vilken ska egentligen anses råda när man ska prioritera inom vården?

– Ni snackar skit, sa regissören Lars Mullback som kommentar till talet om principer och kostnadseffektivitet.
Han är själv cp-skadad och har därför stor egen erfarenhet av sjukvården.

– Politiker behöver inga kostnadsargument om de tvingas se patienter och vårdpersonal i ögonen, fortsatte han.

– Det ni gör handlar inte om pengar – det handlar om liv och kan inte kategoriseras in i principer.

Lars Mullback uppmanade till att vägra tala om principer och prioriteringar för att i stället tala om hur vården ska kunna förändras och bli mänsklig. Att mäta kostnadseffektivitet jämförde han med de tidsstudier som man i industrin upphörde med redan på 30-talet.

– Om vi fortsätter att tala om vård på politikernas språk är vi sålda. Då går det åt helvete med vården.

– Men vi måste skaffa oss ett språk som politiker lyssnar till, invände en åhörare.

– Nej, svarade Lars Mullback med eftertryck. Ni måste ge politikerna era ord. Politiker är också utbildningsbara och ni måste lära dem vårdens språk.

Enligt Lars Mullback är det självklara felet med sjukvården dess hierarkiska uppbyggnad med tydlig över-, mellan- och underklass.

– Sjukhusen är de enda platser i Sverige där man så blint lyssnar på överheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida