Lär sig bemötande via datorn

6 januari 2006

Sjukvårdspersonal på södra Älvsborgs sjukhus i Borås blir först med att lära sig mer om hur de ska bemöta funktionshindrade. En arbetsgrupp har av Västra Götalands regionfullmäktige fått i uppdrag att utforma en datorbaserad utbildning. Via intranätet eller från en cd ska omkring 40 000 anställda utbildas i ämnen som funktionshinderkunskap och bemötande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida