Lärande och kvalitet

5 juni 2000

ÖSTERGÖTLAND. Sedan 1996 pågår i Östergötland det så kallade Oliviaprojektet, ett samarbete mellan landstinget och de fackliga organisationerna. Inom Olivia har nu startats ett delprojekt, kallat LOOK. Där ska man titta på lärandet i det dagliga arbetet kopplat till kvalitetstänkandet enligt QUL-metoden. Vårdförbundets ledamot är Maria Ljung, sjuksköterska och ledamot i Vårdförbundets avdelningsstyrelse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida