Lars Isaksson: Ledningen har fått mycket kritik

Det »platta« utfallet på medicinkliniken har gjort att förvaltningsledningen har fått mycket kritik, berättar Lars Isaksson, landstingsstyrelsens ordförande i Jönköping.

Att medicinkliniken hade ett »platt« utfall, medan kvinnokliniken hade en mycket stor spridning är alltså landstingsstyrelsen som ger de ekonomiska ramarna medveten om. Lars Isaksson säger att han har fått besked av personalchefen om att det kommer att rättas till när man är klar med 2006 års löner. Men Lars Isaksson tar inte ansvar för hur lönerna sätts.

– Vi har en decentraliserad organisation. Ansvaret för lönebildningen ligger på verksamhetschefer och första linjens chefer. Däremot har vi i landstingsledningen ansvar för att följa upp hur riktlinjer och policys som vi fastställer tillämpas.

Han framhåller att landstinget och Vårdförbundet är överens om lönepolicyn centralt, men att det är ett lokalt ansvar att genomföra den. Lars Isaksson är också ordförande i Landstingsförbundet och därmed ansvarig för förbundets politik.

Vilket ansvar har du då för att lönepolitiken får genomslag i landstingen?

Det är en fråga som Lars Isaksson inte vill uttala sig om.

 Löneförhandlingarna sköts av en särskild förhandlingsdelegation och jag vill inte ge mig in på deras område.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida