Läsning av journaler kan leda till avsked – men motivet är avgörande

Motivet är avgörande för om de två personer på Karolinska sjukhuset som olovligen läst Anna Lindhs journal ska avskedas eller inte.

15 september 2003

En kontroll som gjordes efter Anna Lindhs död visade att två obehöriga personer varit inne och läst i hennes journal. Sjukhusledningen ser allvarligt på det som hänt och en utredning pågår. Om misstankarna visar sig vara sanna kan det leda till polisanmälan och även till avsked för brott mot sekretesslagen.

– Man måste dock först se motivet. Har man gått in och läst på eget initiativ, till exempel av ren nyfikenhet, kan det vara skäl till avsked. Men är det så att man beordrats att göra det måste man granska motivet hos den som gett ordern, säger Vårdförbundets jurist Jeanette Lindgren Dahlin.

Hon säger också att man dels måste granska vilka regler som finns på Karolinska sjukhuset, dels om reglerna är kända av de anställda.

Jeanette Lindgren Dahlin ser tydliga paralleller till det så kallade Blomberg-fallet i Göteborg. Drygt 25 anställda läste då i journalen utan att vara behöriga. En sjuksköterska åtalades. Hon fälldes i tingsrätten men frikändes av hovrätten. Ett avgörande skäl till frikännandet var just att reglerna var oklara.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida