Låt spriten flöda!

Med enkla hygienåtgärder har infektionerna minskat kraftigt vid peritonealdialys i Göteborg.

Upprepade bukhinneinflammationer är en av de vanligaste orsakerna till att patienterna måste upphöra med sin pd-dialys. I ett försök att kraftigt minska antalet infektioner har pd-mottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg deltagit i Landstingförbundets genombrottsprojekt Vriss, Vårdrelaterade infektioner ska stoppas.

Som en del i projektet har samtliga 57 patienter på mottagningen bjudits in för att få sina kunskaper om bland annat hygienrutiner testade. Alla har fått lära sig det i början av sin behandling.

Men det är lätt att glömma. Många har haft sin kateter i upp till fyra år, en patient i hela tio år. Vid genomgången visade det sig att många inte hade en aning om vad de ska göra om de av misstag råkar komma åt aggregatet.

– I fortsättningen ska vi därför ha en liknande genomgång var sjätte månad, i samband med hembesöken, säger sjuksköterskan Anita Andersson.

Alla patienter får nu träna på att sprittvätta händerna innan de rör pd-katetern. Men flera andra förändringar har också gjorts:

  • Antalet preoperativa tvättar har ökat från två till tre.
  • Fler än tidigare erbjuds hjälp i duschen.
  • Samtliga duschar har försetts med tydliga tvättinstruktioner.
  • Enhetliga rutiner för inläggningen av katetern har införts för samtliga kirurger.
  • Ett nytt sätt att lägga förband i samband med operationen har införts.
  • Basala hygienrutiner följs av alla, som förbud mot privata kläder på jobbet och att händerna alltid sprittvättas före och efter kontakt med en patient.

VRISS
Mer om metoden finns på www.skl.se/genombrott
Information om projektet kan lämnas av sonia.wallin@skl.se 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida