Lättare att få råd på det egna språket

Patienter ska i framtiden kunna ringa 1177 och tala sitt eget språk. På sikt ska det också bli möjligt att få råd inom olika specialiteter, till exempel psykiatri, pediatrik och geriatrik.

Flerspråkig rådgivning och möjlighet att nå specialister är några av de mer handfasta visionerna för hur den nystartade sjukvårdsrådgivningen ska kunna utvecklas de närmaste åren. Ett och samma kortnummer, 1177, gäller från den 1 juni för medborgarna i Gävleborg, Kronoberg, Jämtland, Skåne och Uppsala. Den 4 oktober är det dags för Östergötland att koppla in sig på systemet. Därefter sker en successiv anslutning fram till 2008 då projektledningen hoppas att landets alla regioner och landsting ska kunna nås via detta enda nummer.

? Alla landsting utom Jönköping har gjort, eller är på gång att göra, en analys av vad 1177 kommer att innebära för dem. Ingen har hittills sagt nej till att vara med, säger Teresa Nilsson som är projektets informatör.

Genom att knyta samman landets regionala sjukvårdsrådgivningar i ett nätverk där sjuksköterskorna använder sig av samma telefonisystem, rådgivningsstöd och arbetsmetoder ska kvaliteten på rådgivningen öka, både vad avser patientsäkerheten och servicen till medborgarna. Små landsting som inte har tillräckliga resurser kan dela på vissa tjänster, exempelvis för att kunna hålla öppet dygnet runt. Vid överbelastning kan samtal kopplas vidare till ett annat landsting.

Många som ringer för att få råd per telefon får antingen vänta orimligt länge på svar eller kommer över huvud taget inte fram. Målet för 1177-tjänsten är att 90 procent ska få svar inom tre minuter.

? Men rådgivningen ska vara tillgänglig för alla, inte bara för dem som kan svenska. Hur det ska gå till rent konkret utreder vi just nu. En idé är att varje landsting ansvarar för ett språk, vilket innebär 21 stycken. Därför uppmanar vi dem som nu nyrekryterar att medvetet leta efter sjuksköterskor med olika språkkunskaper och olika kulturella bakgrunder, säger Teresa Nilsson.

Telefonsjuksköterskor har ofta lång klinisk erfarenhet och många är specialistutbildade. Genom att utnyttja de olika kompetenserna i nätverket hoppas 1177 framöver kunna erbjuda råd inom olika specialiteter. Om telefonsjuksköterskan hör att patienten egentligen borde prata med någon psykiatrikunnig ska hon enkelt kunna koppla över till någon av de sjuksköterskor i landet som är utbildad för detta.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida