Lättare beräkna kroppens fett

5 augusti 2005

Nu finns ekvationer till hjälp för att beräkna hur mycket en människas kroppsfett väger. I sin avhandling har kliniska näringsfysiologen Ingrid Larsson studerat sambanden mellan kroppsfett och bmi samt andra vikt-längdindex.
? Man vet sedan tidigare att andelen kroppsfett ? och framför allt var på kroppen fettet sitter ? är relaterat till riskfaktorer för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Eftersom en person som rör sig lite kan ha ett bmi inom normalgränsen, men ändå relativt mycket fett, är det därför mer värdefullt att mäta kroppsfett, än att bara se till bmi, säger hon.

Apparatur för att mäta kroppssammansättningen har begränsad tillgänglighet och är dyr att använda. Ingrid Larsson har därför tagit fram ekvationer med vilkas hjälp man kan beräkna andelen fett i kroppen. De enda hjälpmedel som behövs är våg, längdmätsticka och måttband.
Ekvationerna är relevanta för kvinnor och män i åldrarna 37 till 61 år.

Avhandlingen, Human body composition. Reference data and anthropometric equations. The metabolic syndrome and risk, kan beställas från Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin eller direkt från Ingrid Larsson, e-post Ingrid.larsson@medfak.gu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida