Lättare spåra papillomvirus

Med hjälp av modern molekylärbiologisk genteknik går det att spåra förekomsten av genitala papillomvirus hos symptomfria bärare. Det visar Ola Forslund, biomedicinsk analytiker, i sin doktorsavhandling.

Ola Forslund arbetar till vardags vid sektionen för virologi, Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Den metod han använt kallas PCR (polymerase chain reaction).  Med PCR går det att på kort tid skapa enorma mängder genetiska kopior av ett utvalt DNA-segment. Ola Forslund har använt tekniken för att analysera DNA-segment av humant papillomvirus (HPV), som normalt sett är mycket svårt att spåra hos symptomfria bärare.

Papillomvirus kan ge upphov till kondylom och är vanligt förekommande hos kvinnor med cancer i livmoderhalsen. Men långt ifrån alla med papillomvirus får symptom. I de allra flesta fallen tar kroppens immunförsvar död på viruset.

– Vilken praktisk nytta mina resultat kan komma att få vet jag inte. Än så länge handlar det om ren grundforskning, säger Ola Forslund.

Hos 230 friska kvinnor i åldrarna 20–29 år hittade han humant papillomvirus i livmoderhalsen hos 18 procent.

Det kan jämföras med en grupp kvinnor med diagnosticerade cellförändringar i livmoderhalsen. Av 228 undersökta kvinnor var mellan 72       och 88 procent infekterade i cervix. De flesta hade HPV 16 som är det papillomvirus som brukar associeras med livmodercancer.

Även bland män är papillomvirus vanligt förekommande. Av 138 nyinryckta värnpliktiga hittade Ola Forslund HPV i urinröret hos åtta procent.

Ofta är infektionen multifokal. Av 27 tonårsflickor med HPV var 22 stycken infekterade i såväl uretra som cervix.

En som länge intresserat sig för sambandet mellan cervixcancer och HPV är filosofie doktor Keng-Ling Chua, biomedicinsk analytiker vid Karolinska institutets center för mikrobiologi och tumörbiologi. Hon var en av föreläsarna vid Hälso- och sjukvårdsstämman i april.

– I framtiden tror jag att DNA-test av HPV kan bli ett bra komplement till de cytologiska prover som i dag görs för att upptäcka cellförändringar, säger hon.

– Eftersom vi vet att vissa HPV-virus är starkt förknippade med cervixcancer kan vi tidigt börja följa de kvinnor som är smittade med papillomvirus.

Det finns två former av cervixcancer. En som företrädesvis drabbar unga och som tar lång tid att utvecklas – upp till tio år – och en som växer snabbt och drabbar äldre kvinnor över 60 år.

– När vi lyckats utveckla bra screeningmetoder med DNA-test av HPV kan vi troligtvis förhindra många fler av de långsamt växande cancrarna än vad vi kan i dag.

Fotnot: Avhandlingen heter Genital human papilloma viruses – studies of their occurrence, type spectrum and expression. Den som vill beställa den kan vända sig till: Medicinsk mikrobiologi, sektionen för virologi, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida