»Ledarskap måste prioriteras«

10 januari 2005

Det är bra med tydliga chefer, men någon enhetlig mall för det lyckade ledarskapet finns inte. Det sa Bo Hagström, forskare vid Arbetslivsinstitutet Syd, vid en nationell arbetsmiljökonferens i Stockholm. Ledarskapet har betydelse för hälsan i arbetslivet, men för att fungera bra måste cheferna ges rätt förutsättningar. »Det kräver att ledarskap prioriteras på ett annat sätt än vad som sker i dag«, konstaterade Bo Hagström, och pekade bland annat på att kommuner och landsting har rationaliserat bort 1 400 mellanchefer de senaste åren samtidigt som antalet anställda har blivit 25 000 fler.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida