Ledstjärnor: Ordfattigt och tydligt

När den gamla pärmen med lösa lappar skulle bytas ut var projektledaren Marianne Halvarsson noggrann med att sjuksköterskor själva skulle skriva instruktionerna.

8 november 2004

Före instruktionernas tid fanns en pärm allmänt kallad »postop-pärmen«. Den innehöll bland annat handritade lappar på kirurgiska ingrepp, ibland gjorda av läkare som inte längre jobbade kvar.

– En del av grejerna i pärmen var väldigt bra, men de var varken signerade eller datummärkta så man visste inte om de var aktuella och fortfarande gällde, säger Marianne Halvarsson.

Hon är intensivvårdssjuksköterska och har lett projektet med att skriva instruktioner för alla kirurgiska ingrepp på operationskliniken vid Centrallasarettet i Västerås.

Upprinnelsen till projektet daterar Marianne Halvarsson till en endagskurs i kvalitetssäkring i slutet av 90-talet. Det var då hon och några kolleger från uppvakningsavdelningen upptäckte att de saknade instruktioner för hur patienterna skulle övervakas och observeras. Vid den tiden pågick andra projekt vid operationskliniken så Marianne Halvarsson fick vänta till 2001 innan hon fick uppdraget att starta projektet. Till sin hjälp hade hon tre andra sjuksköterskor.

– Vi började med att göra studiebesök på andra sjukhus för att se hur det fungerade där. Men vi hittade inget heltäckande kvalitetsdokument med instruktioner över postoperativ vård någonstans.

Under resans gång har projektgruppen samarbetat med klinikcheferna på alla opererande kliniker för att få medicinska fakta. Men sjuksköterskorna var hela tiden noga med att det skulle vara deras ord som hamnade på papperet.

– Vi insåg snabbt att om vi lämnade i väg detta åt varje instans skulle vi få allt för utförliga och inte enhetliga instruktioner. Vår ledstjärna var att instruktionerna skulle vara så ordfattiga och tydliga som möjligt.

Instruktionerna har fått ett starkt genomslag bland personalen och Marianne Halvarsson tror att det beror på att de fyllde ett behov som personalen verkligen hade.

– Allt detta kom nedifrån oss som jobbar på golvet, precis som det ska vara om ett projekt ska bli lyckat. m

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida