Leva som blind

6 september 1999

Författare Gunnar Karlsson
Titel Leva som blind
160 sidor
Förlag Carlsson bokförlag 1999
Cirkapris 269 kronor
ISBN 91-7203-849-7

Hur är det att leva som blind? I denna bok presenteras resultaten av ett forskningsprojekt i ämnet, lett av docent Gunnar Karlsson som är psykolog och psykoterapeut. Han och hans forskargrupp har genom intervjuer med främst barndomsblinda personer velat få svar på frågor som: Hur upplever den blinde rummet? Hur orienterar och förflyttar han sig? Varför kan den som är blind göra sig en bild av exempelvis en burk men inte av en trottoar eller av månen? Vilka sociala erfarenheter har den som är blind av att leva bland seende människor? Boken inleds med en introduktion till den empirisk-fenomenologisk-psykologiska metod som använts för att tolka intervjumaterialet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida