Lex Maria-anmälningar på nätet

Från den 1 oktober lägger landstinget i Örebro ut alla sina Lex Maria-ärenden på Internet. Men Vårdförbundet är tveksamt till beslutet.

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Olsson är publiceringen på nätet en del av vårdens kvalitetsutveckling och landstingets patientsäkerhetsarbete. Tanken är att en öppen redovisning av de risksituationer som har uppstått ska förhindra att liknande händelser inträffar igen.

– Generellt sett vill vi bedriva patientsäkerhetsarbetet så öppet som möjligt. Öppenhet på intranätet är viktigt tycker vi, kommenterar Elisabeth Liljekvist, Vårdförbundets ordförande i Örebro.

Elisabeth Liljekvist hävdar dock att erfarenheterna från vissa kommuner som har lagt ut anmälningar på sina hemsidor visar att det blir för mycket fokus på enskilda individers agerande.

– Arbetsgivaren försöker hitta så många saker som möjligt som pekar bort från ett arbetsgivaransvar, till exempel genom att i sin anmälan hänvisa till vissa rutiner. Men att det finns rutiner säger ingenting om hur kända eller använda de är. Offentligheten har lett till större rädsla hos personalen, säger hon.

www.orebroll.se/lexmaria

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida