…liksom Riksföreningen för vårdforskning

6 september 1999

– Riksföreningen för vårdforskning har spelat ut sin roll. Vid årsmötet den 7 juni bestämde vi oss därför för att lägga ner
föreningen, berättar Lilian Jansson, riksföreningens sista ordförande.

Hon anser att omvårdnadsforskningen allt mer har blivit ämnesspecifik och därför bör forskningsfrågorna drivas inom varje riksförening. Enligt Lilian Jansson spelar också bodelningen mellan Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening roll i beslutet. Inom riksföreningen för vårdforskning har man tyckt att forskningsfrågorna mer hör hemma hos SSF än hos Vårdförbundet. Ur Riksföreningen för vårdforskning har flera nätverk för forskare bildats. Nätverken gäller bland annat omvårdnadsdiagnoser och vårdpedagogik. De fungerar informellt, utan styrelse och stora omkostnader för möten.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida