Lite genus inom stort forskningsområde

5 april 2004

Nästan hälften av de 225 miljoner kronor som under år 2001 gavs i anslag till folkhälsoforskningen gick till forskning om sjukdomars orsaker och uppkomst.

Genusforskningen inom vetenskapen är svag. Endast 4,5 procent av de folkhälsoforskare som svarat på en enkät om genus har definierats som genusforskare.

Kartläggningen i sin helhet finns att läsa på Folkhälsoinstitutets hemsida: www.fhi.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida