Lite tid till patienterna

4 augusti 2003

Sjuksköterskor lägger ner en tredjedel av sin arbetstid på arbetsuppgifter som annan personal kan göra, till exempel fylla på
i förråd, städa och transportera patienter. Det visar en studie bland över 700 sjuksköterskor i Örebro och Västmanland.

Sjuksköterskorna ägnar också mycket tid åt administration och dokumentation, bland annat av sådant som läkare redan dokumenterat. Enligt studien används bara 40 procent av tiden åt direkt patientarbete. Studien har gjorts av revisionsföretaget Komrev.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida