Liten myndighet med stora krav

Granska vården tycks vara ett sisyfosuppdrag. Nu finns ännu en myndighet som ska göra det, men med patientens perspektiv för ögonen. Den är liten, men ambitionerna är stora.

Vårdanalys heter den nya fristående myndigheten som ska granska all vård och omsorg. Chefen, Fredrik Lennartsson, tituleras direktör och säger att om det var naturligt att ta ett patientperspektiv skulle den inte behövas. ??

Myndigheten ligger i gamla Strindbergskvarter i centrala Stockholm. Hundra år efter att Strindberg dog, i vad som kan ha varit cancer, flyttade Vård­analys in i närheten av Blå tornet där Strindberg tillbringade sina sista år. ?

Härifrån ska nutida patienters vård granskas: Vårdanalys ska oberoende och objektivt granska såväl offentlig som privat vård som andra myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Rapporterna de publicerar ska vara lätta att förstå och regeringen förväntar sig rekommendationer utifrån granskningarna.

Redan är raden lång av instanser som synar vården kors och tvärs, men hittills har de flesta granskningar varit verksamhets-, professions-, eller myndighetsstyrda. Vårdanalys stora åtagande låter som ett självmordsuppdrag och vad det innebär konkret kan Fredrik Lennartsson ännu inte svara på. Bara att nyttan tillfaller patienten. ?

— Vi ska hela tiden försöka utgå från patienten, ett perspektiv som alltför ofta saknas i dag, och vi ska vara nyskapande. Men vi ska inte vara någon kravmaskin för personalen, lovar han.??

Vårdval, vårdgaranti och värdegrund för äldreomsorgen är några av de reformer som införts för att stärka patienters och brukares delaktighet och inflytande i vård och omsorg. Men Fredrik Lennartsson, tidigare chef för den internationella enheten på socialdepartementet, säger att de behöver vässas för att bli som det var tänkt. ?

— Vi har till exempel inget bra systematiskt stöd för patienter som vill vara delaktiga i val och behandlingsmetod. Det har de i Danmark och Storbritannien, säger han, men nämner reumatologi som ett bra exempel på att vården kan bli mycket bättre då patienten involveras. ??

Strax före jul presenterades en ambitiös granskningsplan för 2012. Två rapporter är på gång där de bland annat tittar på effekterna av vårdvalet. Vad är det som avgör hur patienterna väljer vård, vilka väljer och vad avgör om de är nöjda eller inte? ?

— Vi ska vara problemdrivna samtidigt som de områden vi jobbar med måste ha en förbättringspotential och gå att granska utan att kräva för mycket datainsamling, säger Fredrik Lennartsson. ??

Vårdanalys är en liten myndighet som med små resurser ska granska en sektor som svarar för över tio procent av bnp, bruttonationalprodukten. Allt arbete ska de inte göra själva. Förutom ett patientråd som hjälper till med att identifiera informationsbehov och föreslå områden att analysera ska också forskare, konsulter och externa granskare knytas till myndigheten i olika konstellationer. Hur patientfokuserad den svenska hälso- och sjukvården är ska utvärderas av internationella experter. ?

— Färska ögon utifrån kan se vad som är bra och vad som är dåligt på ett övergripande plan. Jag tänker mig att vi får en checklista med svagheter att arbeta med, en policyagenda för regeringen. ?

Fredrik Lennartsson tvivlar på att experternas betyg blir särskilt högt. Han nämner två internationella studier 2011 där Sverige placerade sig dåligt, och en skånsk där personal kände att de nog skulle behöva ta tag i processen själva för att det skulle fungera om deras mor hamnade i sjukvården. ?

— Så kan vi ju inte ha det. En paradox är att vården blir allt mer specialiserad samtidigt som allt fler blir äldre och därmed ofta multisjuka. Samarbetet fallerar och ingen tar ansvar för helheten. ”Stuprören” är ett gigantiskt problem. Att delarna är bra är inte tillräckligt, det tror jag de som jobbar i vården också upplever. ?

Du låter väldigt entusiastisk, känner du att du har grepp om uppdraget? ?
— Vi har ett brett och öppet uppdrag och bestämmer själva vad vi ska ägna oss åt. Jag drivs av att det känns att det finns förutsättningar att väsentligt förbättra vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida