Livets slutskede

7 augusti 2000

Författare Ulla Waldenström.
Titel Sista året med Carl-Axel.
117 sidor
Förlag Carlssons bokförlag 2000.
Cirkapris 226 kronor.
ISBN 91-7203-939-6.

Sista året med Carl-Axel handlar om upplevelserna av att vara nära anhörig till en älskad människa som snart ska dö. Boken handlar också om vård på hospice i livets slutskede. Ulla Waldenström, som är barnmorska och omvårdnadsprofessor i Stockholm, skriver rakt och självutlämnande om sin och maken Carl-Axels sista tid tillsammans. Berättelsen löper från det tillfälle när Carl-Axel blir sjuk till hans död ett år senare, med återblickar på deras tretton år tillsammans. Bland annat berättar Ulla Waldenström om deras gemensamma arbete för en alternativ förlossningsvård som blev ABC-kliniken vid Södersjukhuset i Stockholm.

Det är en bok som handlar om kärlek, om respekt, oro och beslutsamhet. Ulla Waldenström reflekterar över det bemötande hon som anhörig – och hennes man läkaren som blivit patient – får i vården. Ett bemötande som ibland är så gott att hon blir glad, i andra fall undvikande eller okänsligt. När hon summerar sina upplevelser från den sista svåra tiden ser hon likheterna mellan ABC-vården och hospicevården. Vårdformerna liknar
varandra med sin hemlika miljö för att skapa lugn och trygghet. En vård som bygger på respekt, där den anhöriga ses som en resurs.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida