Livräddarnas patienter borde ha skyddats från media

Samtidigt som tv-serien Livräddarna får tittarnas pris som årets bästa program kritiseras Södersjukhusets agerande i beslut från både Socialstyrelsen och sjuksköterskornas etiska råd.

Socialstyrelsen anser att Södersjukhuset i Stockholm bör fundera på om det är etiskt försvarbart att be patienten om samtycke till filmning i en svår, smärtsam och kanske livshotande situation. Det är inte bra att patienter har filmats i akuta vårdsituationer utan att det i efterhand kan utredas vilken information patienten har fått eller vilken ställning patienten har tagit till frågan om att släppa sekretessen.

Vårdgivarens och personalens ansvar att patienternas integritet inte kränks kan aldrig avtalas bort och vårdpersonal får inte medverka till en spridning av uppgifter som omfattas av sekretess.

Socialstyrelsen förutsätter att Södersjukhuset i fortsättningen gör noggrannare prövningar av förfrågningar från media om att närvara vid vård och behandling av enskilda. Man påpekar också att medias närvaro i en vårdsituation kan påverka personalen i deras yrkesutövning.

Svensk sjuksköterskeförenings, ssf:s, etiska råd hävdar att personer som behöver akut vård ska vara fredade från massmedia och publicering. För barn och avlidna bör inga anhöriga ha rätt att upphäva deras autonomi, utan de ska skyddas från publicering vid akut trauma.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida