Livsfrågor

8 december 1997

Författare Anne-Marie Andersson och Inga Wernolf (red)
Titel På tal om livet
91 sidor 
Förlag Verbum1997.
Cirkapris 125 kronor
ISBN 91-5262-474-9

Boken är en samling korta texter, av svenska skönlitterära författare, som handlar om vårt samhälle under den första halvan av detta sekel. De är samlade under fyra teman: Barndom och ungdom, arbetsliv, livets högtider och årstiderna. Tanken är att man ska läsa högt ur boken för äldre människor som underlag för diskussioner i gruppen efter högläsningen. Det ska tjäna syftet att hålla deras sinnen i form.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida