Livsviktigt

Livsviktigt

Vätskebalans genom omvårdnadsplanLisa Donnerdal?Studentlitteratur 2013www.studentlitteratur.se

Att vätskebalansen är rätt är nödvändigt om kroppen ska kunna fungera på bästa sätt. Små avvikelser kan få stora konsekvenser. I den här boken beskrivs fiktiva fall i kliniska situationer som ger läsaren möjlighet att fundera kring olika scenarier. Varje fall kommenteras av författaren som ställer frågor till läsaren om till exempel hur en person kan vara törstig trots att han har alldeles för mycket vätska i kroppen. Vilka rutiner man kan skapa på en geriatrisk avdelning för att patienterna inte ska bli uttorkade, är en annan fråga som läsaren får att fundera på. ?

Lisa Donnerdal är sjuksköterska och har arbetat i intensivvård i 23 år. Hon är fil mag och universitets­adjunkt vid Göteborgs universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida