Ljusbehandling gav brännskador

Kvinnan gick på ljusbehandling på hudkliniken för sina atopiska eksem. En dag avbröts behandlingen för att sjuksköterskan hade upptäckt att hon doserat ljuset fel så att patienten fick 1,44 j per kvadratcentimeter i stället för de avsedda 0,81.

Sjuksköterskan berättade för patienten att hon hade förväxlat henne med en annan, smörjde in henne med en stark kortisonsalva och skickade med henne en salva hem.

På eftermiddagen hade kvinnan blivit blåröd över hela kroppen och fick allt svårare att röra sig. På kvällen ringde hon till akuten och blev uppmanad att komma in. Hon hade feber, var stel i lederna och bedömdes ha första gradens brännskada.

Patienten anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden.

Sjuksköterskan beklagade i sitt yttrande att patienten inte vände sig till hudkliniken för att visa, dokumentera och behandla sin hudrodnad som hon hade blivit erbjuden.

Ansvarsnämnden konstaterar i sin bedömning att sjuksköterskan inte kontrollerade personuppgifterna på journalhandlingen tillräckligt noga och ger henne en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 757/05:b5).

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida