Lockar med bonus på 100 000

Lockar med bonus på 100 000
Bonusen, som ska locka sjuksköterskor och andra bristyrken till Sollefteå, portioneras ut under en femårsperiod. Illustration: Getty images

Sollefteå kommun saknar inte längre sjuksköterskor. Vändningen kom när de införde flyttbonus och en ny chefsorganisation.?

9 oktober 2018

Nästa vecka börjar den elfte sjuksköterskan som nappat på bonus och bättre arbetsvillkor. Det innebär att Sollefteå kommuns hälso- och sjukvård är fullbemannad och inte längre beroende av stafettsjuksköterskor.??

Sofia Lindahl är sjuksköterska och verksamhetschef för vården inom kommunen. Hon berättar om en omorganisation som har fullt stöd både från politiker och ledande tjänstemän.?

— Vårt mål är att visa att vi är en bra arbetsgivare. Det innebär att få medarbetare att vilja stanna genom att ge dem förutsättningar att göra ett bra jobb och möjligheter att utvecklas. Det är en föränderlig process, men vi är på god väg att nå dit, säger hon.??

Bonusen, som ska locka sjuksköterskor och andra bristyrken till Sollefteå, portioneras ut under en femårsperiod. För inflyttande sjuksköterskor innebär det en första flyttbonus på 25 000 kronor. Sedan 15 000 kronor till när de arbetat sju månader, ytterligare 20 000 efter två år. Efter fem år har de fått sammanlagt 100 000 kronor extra.?

De som inte flyttar från en annan ort utan bara byter arbetsgivare får också extrapengar, fast inte den första flyttbonusen på 25 000 kronor.??

Det har varit lyckosamt, men Sofia Lindahl tror att omorganisationen av kommunens hälso- och sjukvård har betytt minst lika mycket som bonusen.?

Förändringen av organisationen innebär bland annat att hälso- och sjukvården har lyfts ut från äldreomsorgen och utgör ett eget verksamhetsområde. En annan förändring är att kommunens 35 sjuksköterskor numera har två enhetschefer i stället för en. Det ökar möjligheten för ett verksamhetsnära ledarskap.?

Att kommunen strävar mot samma tydliga mål är också viktigt. Ett av målen handlar om samverkan mellan olika vårdgivare inom kommunen, men också inom den egna arbetsgruppen. En av framgångsfaktorerna kallar Sofia Lindahl ett styrkebaserat arbetssätt.

?— Vi fokuserar på det vi kan förändra och gör det genom att ta med medarbetarna i förändringsarbetet. Det är ofta de som har bäst förslag.?

Förändringarna handlar om förbättrad introduktion, användarvänliga it-system och begripliga rutiner och riktlinjer. Tydlighet är ett honnörsord. Eftersom många av sjuksköterskorna som rekryterats har både specialistutbildning och erfarenhet har man också gett dem olika ansvarsområden.??

Under året har den kommunala hälso- och sjukvården haft ett underskott på 3,1 miljoner kronor och en stor del av det berodde på höga kostnader för stafettpersonal. Den kostnaden är borta nu.

?— Vi har inga lediga sjukskötersketjänster längre och inga kostnader för hyrpersonal. Det är en stor vinst för oss och den ökade kontinuiteten gör att det också är en stor vinst för patienterna, säger Sofia Lindahl.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida