Löfte om pengar nästa år fick slut på norsk strejk

De norska kommunsjuksköterskor som har varit uttagna i strejk återgår till arbetet i morgon. Överenskommelsen ger mer pengar de kommande två åren — om andra grupper får en bättre löneutveckling.

Under 2009 och 2010 utlovas mer pengar till bland andra kommunsjuksköterskorna i Norge – om andra grupper visar sig ha en bättre löneutveckling, skriver den norska sjuksköterskeorganisationen Norsk Sykepleierforbunds tidning Sykepleien. Däremot är det inte klart vad överenskommelsen ger i år.

– Vi har fått försäkringar om en god löneutveckling för Unios medlemmar, säger Unios strejkledare Helga Hjetland till tidningen.

Den fackliga centralorganisationen Unio tog den 23 maj ut 8 000 av sina 270 000 medlemmar i strejk. En fjärdedel av medlemmarna i förbundet är sjuksköterskor inom kommunal äldrevård och hemsjukvård som är medlemmar i Norsk Sykepleierforbund. Av dem har 528 varit uttagna i strejk.

Grupp ska följa löneutvecklingen

En partsammansatt grupp ska följa löneutvecklingen för Unios yrkesgrupper. Den kommunala arbetsgivarorganisationen KS och Unio är i princip överens om att det behövs en ökad värdesättning av kvinnodominerade grupper i kommunal sektor och har gemensamt vänt sig till regeringen för att trycka på för en ändrad syn, skriver Sykepleien.

– Det är en milstolpe att Unio och KS är eniga om att prioriteringen av kvinnodominerade yrkesgrupper är ett viktigt bidrag för likalön, säger Helga Hjetland till tidningen.

En likalönekommission föreslog nyligen regeringen att avsätta tre miljarder norska kronor till extra lönelyft i kvinnodominerade yrken.

Strejken bröt ut den 23 maj efter rekordlånga medlarförsök. Arbetsgivarorganisationen KS erbjöd Unio 6,3 procents löneökning i år. Men nivåerna varierade för de olika medlemsorganisationerna; sjuksköterskorna erbjöds endast 3,2 procent. Unio hade begärt 7 procent rakt över och förkastade budet, vilket ledde till att strejken bröt ut. Efter överenskommelsen i dag ska alla vara tillbaka på arbetet i morgon bitti klockan 6.

Oslo kommun har egna förhandlingar och där fortsätter strejken.

 
 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida