Lokala projekt ska spridas till andra länder

Trots att sjuksköterskor världen över genomför en rad olika och framgångsrika förnyelseprojekt vet få om dem. Det vill ICN ändra på.

Under världskongressen i Taipei, Taiwan, har sjuksköterskeorganisationen ICN, International council of nurses, lanserat en Internetbaserad och sökbar databas för utvecklingsprojekt av sjuksköterskor runt om i världen.

Genom öppnandet av databasen vill ICN  visa upp och sprida den flora av olika förnyelseprojekt som mängder av sjuksköterskor ständigt genomför. Trots att många av projekten leder till radikala förbättringar lokalt får de ofta inte någon större spridning utanför den enhet där de har genomförts. Det vill ICN försöka råda bot på.

Stimulera till nya projekt

Tanken med databasen är även att stimulera sjuksköterskor till att dra i gång nya, lokala projekt.

– Behovet av nya innovativa lösningar har aldrig varit större än i dag då vården överallt i världen strävar efter att erbjuda patienterna en rättvis, säker och effektiv vård, samtidigt som det inte får kosta, sa ICNs förste vice ordförande Eleanor Ross vid invigningen av den nya innovationsdatabasen.

Vill du ta dig en titt på den nya databasen, eller själv bidra med något projekt som du och dina kolleger genomfört, gå in på www.icn.ch/innovations.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida