Lön. Tydliga krav gav resultat

Vårdförbundets medlemsgrupper inom landstinget i Örebro får lika mycket påslag i kronor som läkarna. Det innebär ett lönelyft med 5,2 procent.

5 september 2012

Politiskt stöd till en extra lönesatsning på Vård­förbundets grupper samt tydliga krav i förhandlingarna. Det är några av förklaringarna till att landstinget i Örebro ger ett historiskt högt lönelyft till sina barnmorskor, biomedi­cinska analytiker, röntgensjukskö­-tersk­or och sjuksköterskor.?

— Jag är jätteglad, jag hoppas att det här blir något av ett genombrott och att det kan gynna Vårdförbundets medlemmar även i övriga landet, säger Siv Wallberg, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Örebro.??

Hon berättar att Vårdför­bundet under förhandlingarna med landstinget har yrkat på att få lika mycket i kronor som de grupper som fick mest, det vill säga läkarna.?

Den genomsnittliga höjningen blir nu 1 425 kronor i månaden, det motsvarar 5,2 procent.?

— Det har varit mycket diskussioner fram och tillbaka, men jag uppfattar det som att man fick politikerna med sig på att göra den här extra satsningen på våra grupper, säger Siv Wallberg.?

Hon menar att det är oerhört viktigt att få politiskt stöd, eftersom det trots allt är politikerna som sitter på pengarna. Satsningen kostar landstinget drygt 33 miljoner kronor.

Lönepåslagen skiljer mellan olika individer. Fördelning kommer att ske enligt de kriterier som finns på arbetsplatsen. De nya lönerna gäller från den 1 april 2012 och betalas ut retroaktivt när de individuella lönerna blir klara under hösten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida