Lönelyft i fokus inför nytt avtal

Lönelyft i fokus inför nytt avtal
Utan rejäla lönelyft blir det ännu svårare att kompetensförsörja vården, anser Vårdförbundet. Foto: Getty images

Lönekrav. Kommer Vårdförbundet lyckas övertyga arbetsgivarsidan om att satsa rejält på de mest yrkesskickliga? Svaret på 10000-kronorsfrågan närmar sig.

Just nu pågår Vårdförbundets första stora avtalsrörelse på åtta år, om lön och villkor för anställda i landets kommuner och regioner. Vid förhandlingsbordet har det hittills inte hänt så mycket. Parterna har bara setts några gånger och då fokuserat på att argumentera för sina yrkanden, alltså sina krav i avtalsrörelsen. Men snart kommer mer intensiva förhandlingar att dra i gång.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro har också ett inplanerat möte med socialminister Lena Hallengren. Ministern kan räkna med att bli pepprad med argument för att regeringens statsbidrag till vården ska kunna gå att använda till högre löner för Vårdförbundets yrkesgrupper.

Många andra politiker både nationellt och lokalt har också uppvaktats.

— Just nu tror jag det viktigaste är att Sveriges kommuner och landsting, SKL, får mandat från sina medlemmar att jobba med vårt avtal. Därför är det viktigt med påverkansarbete ute i regioner och kommuner, som har svårt att kompetensförsörja vården, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet har skrivit debattartiklar, ordnat medlemsmöten och svarat på frågor från medlemmar för att förklara varför det är viktigt att öka lönespridningen genom att få upp lönerna för erfarna medarbetare som bidrar stort på sina arbetsplatser.

Det är inte alla som förstår — eller tycker om — kravet på 10 000 extra kronor till särskilt yrkesskickliga. Bland annat finns en oro för att begreppet ”särskilt yrkesskicklig” blir svårt att definiera och att kåren ska splittras.

Sineva Ribeiro säger att hon inte är orolig för detta eftersom möjligheten till lönekarriär under hela yrkeslivet gynnar alla. När hon förklarar det brukar de flesta hålla med, berättar hon.

— Jag vill få folk att förstå att vi har ett avtal där det sedan 2002 står att kunskap och kompetens ska löna sig. Men i verkligheten planar löneutvecklingen ut vid 35 och ännu mer vid 45. Det spelar ingen roll hur erfaren och duktig du är, om du är specialiserad eller vilken av våra yrkesgrupper du tillhör. Om vi lyckas spräcka det glastaket kommer det att gynna hela kåren.

Vårdförbundets yrkande i avtalsrörelsen bygger på beslut från kongressen i maj förra året, som slog fast att förbundet ska jobba extra hårt för bättre löner och villkor.

Kommer ni att lyckas?
— Vi måste lyckas, för annars kommer vi inte att kunna kompetensförsörja vården med våra livsviktiga yrken. Både vi och arbetsgivaren har ett ansvar för detta. Att få en hälso- och sjukvård av god kvalitet är den viktigaste frågan för befolkningen just nu. I dag dör folk i vårdköer, säger Sineva Ribeiro.

FAKTA OM AVTALSRÖRELSEN:

  • Förhandlingarna under avtalsrörelsen 2019 handlar om det centrala avtalet som reglerar lön och andra anställningsvillkor för anställda i kommuner, regioner och kommunala företag.
  • Motparten är arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, som delar avtal med Sobona (kommunala företag).
  • Det centrala avtalet som Vårdförbundet har med SKL och Sobona heter Huvud­överenskommelsen, HÖK. I HÖK:en ingår löneavtalet, avtalet om allmänna bestämmelser, AB, och bilagor som exempelvis nattarbetstidsavtalet.

Detta vill Vårdförbundet:

  • God löneutveckling till alla + 10 000 kronor i ett extra lönelyft till "särskilt yrkesskickliga". Hit räknas enligt Vårdförbundet cirka var fjärde medlem.
  • Att nattarbetare i kommunerna får kortare arbetstid enligt nattavtalet.
  • Ett partsgemensamt arbete för att få till fungerande löneprocesser lokalt och bättre samverkan kring hälsosam arbetstidsförläggning.

Vårdförbundets avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona går ut den 31 mars. Förhoppningen är att ett nytt avtal ska vara färdigt då.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida