Lönesamtal nyhet i statligt avtal

Nu ska även de statsanställas löner sättas i dialog mellan chefen och den enskilde medarbetaren.

10 januari 2005

Det är innehållet i det avtal som har undertecknats av ofr, Offentliganställdas förhandlingsråd, dit Vårdförbundets medlemmar hör. I tidigare avtal har lönen förhandlats fram av representanter för arbetsgivaren och den fackliga organisationen.

– Det är glädjande att vi äntligen har fått ett avtal och att lönen sätts mellan chef och medarbetare. Nu hoppas vi att den lokala löneöversynen kommer i gång snabbt så att medlemmarna får sin lön så fort som möjligt,
säger Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Karlsson Håål.

Avtalet, som berör drygt 650 medlemmar i Vårdförbundet, är individuellt och gäller från den 1 oktober 2004 till och med den sista september 2007. Enligt avtalet ska varje individ få en total lönehöjning på minst 700 kronor under avtalsperioden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida