Löneskillnaden mellan män och kvinnor är störst i landstingen

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är störst i landstingen och lägst i kommunerna, enligt ny statistisk från Statistiska centralbyrån (SCB). För Vårdförbundets medlemmar är dock skillnaderna mindre än för andra grupper.

SCBs statistik visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män består, och då inte minst inom landstingssektorn. Där tjänar kvinnorna i genomsnitt 71 procent av vad männen tjänar. Motsvarande siffra inom kommunern är 92 procent.

De här skillnaderna gäller alla anställda inom respektive områden. Om man enbart tittar på Vårdförbundets medlemmar ser det annorlunda ut. Hösten 2004 tjänade männen visserligen mer både i landstingen och kommunerna, men skillnaderna var små. I landstingen var lönen för Vårdförbundets kvinnliga medlemmar i genomsnitt 97 procent av vad männen tjänade och i kommunerna 98 procent.

Större skillnader inom staten

I den statliga sektorn var skillnaden mellan Vårdförbundets kvinnliga och manliga medlemmar större. Där tjänade kvinnorna 93,5 procent av vad männen tjänade. Men även där var skillnaden mindre än för genomsnittet av samtliga tjänstemän.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida