”Löneutrymmet 4 procent – men bör inte utnyttjas”

Fyra procent - så mycket kan löneökningarna vara i genomsnitt de närmaste tio åren, men helst bör de vara lägre. Det säger statliga Konjunkturinstitutet i en ny prognos.

13 oktober 2005

Konjunkturinstitutet säger i prognosen att den fortsatta produktivitetstillväxten gör att näringslivet klarar av årliga löneökningar på i genomsnitt fyra procent fram till 2015. Dessutom sägs att sysselsättningen kommer att  öka och arbetslösheten minska från dagens 5,9 procent till 4,7 procent fram till 2007.

Samtidigt säger institutet i sin prognos att den här utvecklingen inte är tillräcklig. Enligt institutet krävs höjda skatter eller nedskärningar i välfärdssystemen för att nå de ekonomiska mål som regering och riksdag satt upp.

Lägre löneökning = minskad arbetslöshet

Därför bör löneökningarna vara mindre än fyra procent. Om de blir lägre kommer det att bli fler jobb och minskad arbetslöshet. På frågan om det alltså finns ett löneutrymme som inte bör utnyttjas, svarar Konjunkturinstitutets generaldirektör Ingemar Hansson ja.

Enligt Ingemar Hansson krävs det ett samspel mellan arbetsmarknadens parter: Att inte några grupper försöker få mer än andra så att den genomsnittliga löneökningen för alla blir högre än prognosen.

Svårt att ändra löneskillnader

Och där finns det ett tydligt dilemma. Det finns grupper som anser sig felavlönade jämfört med andra. Om det ska vara ett samspel mellan alla för att löneökningarna inte ska bli för stora totalt, finns det då någon möjlighet för dessa grupper att påverka den skillnaden?

– Det kan lösas genom att några avstår för att andra ska få mer, svarar Ingemar Hansson.

Samtidigt erkänner han att lösningen nog är teoretisk.

–  Problemet är att många känner sig felavlönade, men att andra knappast vill avstå, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida