Lösben ökar chans till sårträning

Vid Kliniskt träningscentrum på Karolinska sjukhuset i Stockholm kan personal och studenter inom vårdutbildningarna numera öva sina färdigheter inom sårvård utan patienter.

Chefsassistent Christina Hägglund har, med hjälp av en tillverkare av konstgjorda kroppsdelar och masker för filmindustrin, tagit fram ett demonstrationsben med åtta olika sår.

Benet är i naturlig storlek och utfört i ett naturtroget material som liknar och känns som vanlig hud. Exakt vad det är gjort av är hemligt.

– Det finns ett stort behov av att få träna sårbehandling och att få prova olika förbandsmaterial på attrapp. Det går även att träna lindningsteknik och kompression liksom tryckavlastning, säger Christina Hägglund.

Hon fick idén till demonstrationsbenet för snart åtta år sedan.

– Det stora problemet har varit att få ihop pengar till tillverkning av en prototyp och tid över för att arbeta med projektet.

Såren på attrappen är gjorda efter fotografier på riktiga sår. Förutom tre operationssår med olika typer av suturer finns det ett arteriellt och ett venöst sår, ett traumasår med djup sårhåla, ett ytligt sår med granulationsvävnad, ärrvävnad med keloidbildning, trycksår med nekroser på hälen samt några gangrenösa tår.

För att kunna träna avlägsnande av död vävnad tillverkas nekroserna separat. Det går även att applicera konstgjort pus i såren.

Än så länge används demonstrationsbenet endast vid Kliniskt träningscentrum på Karolinska sjukhuset. Men Christina Hägglund har sökt patent på attrappen för att i framtiden kunna sälja det till andra träningscentra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida