»Lotsroll« i idémodell

11 april 2005

Vårdvägledaren ska lotsa patienten till rätt ställe i sjukvårdssystemet. Ungefär så kan man sammanfatta hennes uppgift i 3V, Vårdförbundets nya vårdpolitiska modell.

– Vi har sedan urminnes tider tagit på oss den rollen, kommenterar Inger Rising, ordförande i Riksföreningen för distriktssköterskor. Vi känner den enskilda människan, och vi känner hennes närmiljö och vilka resurser som finns runt omkring henne.

Distriktssköterskan känner naturligtvis också till hur sjukvårdssystemet är uppbyggt. Så skulle man placera in distriktssköterskorna i 3V blir det nog som just vårdvägledare, tror Inger Rising.

3V både gillar och ogillar hon. Som metod är det bra; att riva ner för att bygga nytt. Nu blir det för mycket lappa och laga. Men Inger Rising känner sig främmande för språkbruket.

– Det är så produktionsinriktat. Och så saknar jag en beskrivning av patienternas behov av trygghet, den trygghet som skapas av kontinuitet och relationer.

Läs mer: www.vardforbundet.se/3V.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida