Lovande resultat med TENS

Tolv av fjorton kvinnor med överaktiv blåsa blev bättre med TENS. Det visar en pilotstudie som sjukgymnasten Johanna Sjögren vid universitetssjukhuset i Lund gjort.

2 september 2002

Patienterna hade alla använt sig av bäckenbottenträning och blåsträning under två månader, utan effekt. De erbjöds att prova lågfrekvent, akupunkturliknande TENS (transkutan elektrisk nervstimu-lering).

Yttre elektrostimulering är en av de vanligaste metoderna vid inkontinens, men upplevs ofta som obehaglig av patienterna eftersom elektroderna placeras i vagina och/eller anus. Johanna Sjögren trodde först inte på tens, men tänkte att metoden kunde vara värd att prova.

? Resultaten är intressanta, men osäkra eftersom det är en så liten studie. Ett frågetecken är hur länge lindringen sitter i efter behandlingen.

Hudirritation
Enda biverkningen är irritation på huden där elektroderna fästs.

För att stimulatorn ska kunna ställas in rätt krävs att patienten kan samverka och berätta hur hon upplever behandlingen.

LÄSTIPS
Sjögren J. TENS som behandlingsmetod vid överaktiv blåsa. Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, 2001.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida