Luftvägsbakterie ökar strokerisk

31 mars 2006

Antikroppar mot bakterien Klamydia pneumoniae i blodet är kopplad till ökad risk för ischemisk stroke oberoende av andra riskfaktorer som högt blodtryck, diabetes och rökning.

Sambandet gällde för tre undergrupper, aterosklerotisk stroke, småkärlssjukdom och stroke av kardiell emboli. Forskarna konstaterar att om större studier bekräftar deras fynd finns anledning att pröva om behandling mot bakterien kan minska risken för stroke.

Källa: Stroke 2006;37:790-795

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida