Lugnande musik i sjukhusradion

Mitt på dagen den 14 mars började ljuv musik strömma ur högtalarna på Universitetssjukhuset i Örebro.

31 mars 2006

Det var på kanal 6 som internradion började sända lugn, avslappnande klassisk och modern musik, och bakom det hela låg bland andra Ulrica Nilsson, narkossjuksköterska och forskare.

Ulrica Nilsson har forskat om hur musik påverkar människor, och har visat att rätt sorts musik både lugnar och minskar ångest och smärta. Redan tidigare har man på sjukhuset kunnat erbjuda patienterna att låna en cd-spelare och en skiva med utvald musik: Hälsans toner.

– Men nu fanns det en ledig kanal på internradion, och den får vi använda oss av, berättar Ulrica Nilsson.

Urvalet av musik har gjorts i samarbete med musikförlaget Naxos, som finns i Örebro. Och musiken räcker länge, man riskerar inte att höra samma melodi flera gånger samma dag.

Bakom projektet står, förutom Ulrica Nilsson, en teolog och en läkare som forskar om stress. De har lyssnat och godkänt urvalet.

– De utövar musik själva, det gör inte jag. Mitt stora intresse är att forska, säger Ulrica Nilsson.

Musiken är både klassisk och modern. Det som enligt Ulrica Nilsson är viktigast är rytmen. 60-80 slag i minuten är det optimala.

Patienterna kan lyssna på musiken genom högtalarna som finns vid deras sängar. Men den ska också höras i högtalarna i väntrum, dagrum och personalutrymmen.

Projektet kostar allt som allt 16 000 kronor om året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida