Lukten – nyttig men lågt värderad

Både biomedicinska analytiker och sjuksköterskor konstaterar i en studie att luktkunskapen inte är högt värderad under utbildningen, fast den är mycket användbar i praktiskt arbete.

12 januari 2004

Lisa Öberg, docent i historia vid Södertörns högskolas centrum för praktiska studier, har studerat användningen av luktsinnet i yrkeslivet. Hon besökte biomedicinska analytiker på ett bakteriologiskt laboratorium, bilmekaniker på en motorverkstad och sjuksköterskor på en infektionsklinik.

En förklaring till att luktsinnets kunskaper inte värderas i dag, menar Lisa Öberg, kan vara luktsinnets rangordning bland sinnena. Ända sedan antiken har sinnenas hierarki toppats av synen. Därefter kommer hörsel, lukt, smak och känsel. Synsinnet har förstaplatsen eftersom det ansetts som sakligt och objektivt.

Dessutom har många uppfinningar, som röntgen, foto och film, förstärkt synen och bevarat visuella intryck, vilket befäst ögats topplacering. I kontrast till det »objektiva« synsinnet är luktsinnet ansett som mer okultiverat och primitivt.

-Det hör naturligtvis ihop med att djur i högre grad än människan använder luktsinnet för att orientera sig i världen, säger Lisa Öberg.

Med nosen i backen följer hunden ett doftspår. Människan från sin upphöjda position ser en stig och kan följa den med ögat, skriver hon i sin studie kring näsans kunskap.

Inom medicinen erkändes luktsinnet som viktigt fram till början av 1800-talet, sedan började synintrycken prioriteras. Men tilltron till luktsinnets kunskap har levt kvar inom vissa yrkesområden, inte minst medicinens, visar Lisa Öbergs studier av äldre litteratur. Barnmorskan noterar att fostervattnet luktar friskt. Fattigläkaren märker redan i trappuppgången lukten av gangrän, förruttnelse, från den patient han ska besöka.

Även dagens sjuksköterskor använder näsan, en praktisk kunskap som nästan tas för självklar. På infektionsklinikerna Lisa Öberg besökte kände sjuksköterskorna lätt igen patienter som bar på Pseudomonas, en bakterie som kan växa i sår.

-Ett sår kan se bra ut men lukta illa, då måste man ta en odling och omvärdera behandlingen, kommenterade en av sjuksköterskorna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida