”Lund och Malmö bör slås ihop”

8 december 1997

SKÅNE. Vårdförbundet SHSTF och Kommunaltjänstemanna-förbundet SKTF i Skåne anser att sjukhusen i Lund och Malmö bör slås samman och få en gemensam ledning. På det sättet skulle man kunna bli av med den politiska oenighet som finns i dag och slippa beslut som ger utrymme för fortsatta maktstrider mellan de två sjukhusen. En samordning är en förutsättning för att få ordning på ekonomin och möjliggöra en utveckling av vården, menar de två förbunden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida