Lund stoppar alla anställningar

1 september 2006

I mitten av augusti infördes ett totalt anställningsstopp vid universitetssjukhuset i Lund. Sjukhusledningen vill med anställningsstoppet hejda underskottet som bara under sommaren beräknats ha stigit med 15 miljoner kronor.

Vårdförbundet hoppas att anställningsstoppet ska bli kortvarigt.

– Risken finns annars att det blir mer övertid, en högre belastning på personalen och ökad sjukfrånvaro, säger Vårdförbundets förtroendevalda Ingela Grahn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida