Lurades på jobb i Schweiz

Den som söker ett jobb utomlands måste vara väl medveten om vilka regler som gäller och ha skriftligt på alla löften som ges. Det visar det som hänt en svensk sjuksköterska som sökte en tjänst i Schweiz.

Sjuksköterskan Lena hittade en annons i Vårdfacket om ett som hon tyckte intressant jobb i Schweiz. Hon tog kontakt med företaget och uppmanades att komma ner, samt utlovades ersättning för både resa och hotell.

Intervjun gick bra, tyckte Lena, och hon åkte hem med vad hon uppger som löfte om både jobb och vilken lön hon skulle få. Ungefär två veckor senare, sedan hon sagt upp sig på sitt jobb i Sverige, fick hon plötsligt besked via e-post: »Sjukhuset har inte längre något intresse av att anställa dig.«

Per telefon fick hon också beskedet att hon inte heller skulle få betalt för resa och hotell eftersom hon enligt företaget inte fått något sådant löfte.

Lena hade tur i oturen. Hon kunde gå tillbaka till sitt gamla jobb och är alltså inte arbetslös.

Margareta Öhberg som är förbundsombudsman på Vårdförbundets centrala kansli säger att Lena gjorde ett grundfel.

– Man ska alltid se till att man har skriftligt på överenskommelser och avtal. Det är också bra om man kan få arbetsgivaren att betala resan i förväg, till exempel att man kan hämta ut biljetten innan man åker till intervjun, säger hon.

Se till att få skriftliga avtal
Problemen i Lenas fall är två. För det första är det svårt att bevisa vad som hänt eftersom ord står mot ord. För det andra kan Vårdförbundet inte förhandla för Lena eftersom det handlar om en arbetsgivare i ett annat land där Vårdförbundet inte har förhandlingsrätt.

Margareta Öhberg har ett antal råd att ge till den som tänker söka arbete utomlands:

* Ta kontakt med den fackliga organisationen i det berörda landet för att få information om bland annat vilka krav arbetsgivarna brukar ställa, löner och arbetsvillkor samt vilken policy arbetsgivaren har vid anställning från ett annat land.
* Ta också kontakt med Vårdförbundet för tips och råd.

Andra lagar
* Ta reda på vilken ställning din yrkesgrupp har i det aktuella landet, vilket ansvar och vad man får göra. En sjuksköterska i Sverige är till exempel ofta mer självständig, får göra mer och har ett större ansvar än sjuksköterskor i andra länder.

Det finns också skillnader i lagstiftning, både inom och utanför EU, när det gäller sådant som semester, ob-ersättning, jour, beredskap och arbetsskyldighet (hur mycket man måste stå till arbetsgivarens förfogande). Det är frågor som är viktiga för en överenskommelse om lön och andra arbetsvillkor.

Fotnot: Lena heter i verkligheten något annat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida