LVM-vården ska bli bättre med lagändring

Missbrukare som är intagna för tvångsvård blir från och med den 1 juli skyldiga att när som helst lämna urinprov. De måste också lämna ifrån sig mobiltelefonen under vårdtiden.

För att göra vården bättre och säkrare ändras lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Hittills gäller skyldigheten att lämna prov för att kontrollera om en intagen är påverkad av alkohol, narkotika eller annat berusningsmedel bara vid ankomsten till LVM-hemmet och när personen vistades i annan vårdform.

Men från den första juli blir de intagna skyldiga att lämna sådana prov när som helst under vårdtiden. 

Otillåtna föremål tas om hand

För att det inte ska finnas några föremål som kan försvåra vården blir det också obligatoriskt att omhänderta otillåtna föremål. Sådana kan vara större penningsummor, mobiltelefoner och bankomatkort.

En tredje nyhet i lagen är att länsrätten ska underrättas utan dröjsmål och senast dagen efter att beslut om omedelbart omhändertagande har fattats. Detta för att öka rättssäkerheten för den tvångsvårdade. Tidigare löd formuleringen ?genast?.

Läs mer på riksdagens webbplats www.riksdagen.se, klicka på ?beslut i korthet? och välj torsdag den 2 juni 2005, den dag då beslutet fattades.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida