Lyckade försök läggs ned

Generellt mår människor som valt att förkorta sin arbetstid bra av det. Men trots positiva effekter av försök med arbetsförkortningar läggs försöken ofta ner.

1 december 2003

Försöken med arbetstidsförkortning upplevs mestadels positivt av de anställda, men permanentas sällan. Anledningen är att de är för dyra. Störst chans att få leva kvar har försök där kostnaderna för förkortningen kan räknas hem, till exempel  scheman som minskar kostnaden för ob-tillägg.

I Arbetslivsinstitutet kartläggning av arbetstidsförkortningar redovisas flera försök och som gjorts inom hälso- och sjukvården, bland annat på initiativ av Vårdförbundet. På Umebygdens Äldrecenter sänktes normen för heltid till 88 procent – med bibehållen lön. Den kortare arbetstiden kunde tas ut i form av antingen kortare arbetsdagar eller färre arbetspass. Trots en mängd positiva effekter så har försöket inte permanentats, främst beroende på kostnadsskäl.

Outvärderade projekt

Det finns även pågående projekt där det är osäkert om de kommer att permanentas eller inte. Ett försök görs på Faluns lasarett där en heltid på natten motsvaras av 75 procent och ger bibehållen heltidslön. Det har gett positiva resultat både i fråga om arbetstagarnas arbetstillfredsställelse och i arbetsgivarens personalkostnader, enligt rapporten.

I början av året införde landstinget i Gävleborg ett projekt som ger arbetstagare inom landstinget med småbarn upp till 8 år en möjlighet att förkorta sin arbetstid med 1 timma per dag med bibehållen lön. Detta gäller för heltidsanställda och i proportion till arbetstiden för övriga. Projektet är inte utvärderat.

Ett annat är ett lokalt avtal som träffats mellan Vårdförbundet och Eda kommun i Värmland under år 2000. Arbetstidsförkortningen innebär för elva dagsjuksköterskor en sänkning med från 38,25 timmar till 35 timmar per vecka. Förhandlingsutrymmet år 2000 innebar, utöver en förkortad arbetstid, även en löneförhöjning för de berörda sjuksköterskorna. Nya avtal för bl.a. sjuksköterskor, liknande det i Eda kommun, är på väg att tecknas mellan Vårdförbundet i Värmland och Årjängs kommun. 

Rapporten Kartläggning av arbetstidsförkortningar 2000?2003 lämnas till regeringen i dag. Inför avtalsrörelsen 2004 ska en stor del gällande kollektivavtal omförhandlas. En viktig fråga inför denna är om regeringen kommer att genomföra arbetstidsförkortning genom lagstiftning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida