Lyckat när två världar möts i hälsotorg

Vård på rätt nivå och bättre information om folkhälsa var målet med det Hälsotorg som vårdcentralen och apoteket i Lyckeby byggde upp hösten 2001. Nu ska projektet permanentas.

18 juni 2003

Sedan hösten 2001 har en distriktssköterska och en farmaceut funnits till hands varje vardag på Hälsotorget på vårdcentralen i Lyckeby. Syftet har bland annat varit att slussa invånarna rätt i vården. En extern utvärdering visar att cirka 50 procent av personalen tycker att Hälsotorget lyckats med det. Tre fjärdedelar av besökarna har dessutom klarat sig med råd från personalen. 

Ökat patientansvar

30 procent av Hälsotorgets besökare tycker att deras motivation för att ta ett större ansvar för sin egen hälsa har ökat ? tack vare de råd man fått av personalen. Nu ska Hälsotorget permanentas och det finns planer på att det ska finnas ett Hälsotorg i alla Blekinge läns kommuner.

– Jag tror att Hälsotorg kan vara framtidens modell för sjukvården, men det får inte bli statiskt utan måste hela tiden utvecklas. Det gör det automatiskt när patienten blir mer delaktig och får ta ansvar, säger Lena Lendahls, barnmorska vid Lyckeby vårdcentral.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida