Lyfte ut spöken ur garderoben

När vårdcentralen i Arvidsjaur drog i gång ett etikprojekt blev det högre i tak. »Vi sa sådant vi inte hade vågat säga tidigare och lyfte ut en del spöken ur garderoben«, säger verksamhetschefen Krisina Norgren.

Utvärderingen två år efter starten 2002 visade att andan på vårdcentralen i Arvidsjaur hade blivit mer positiv och gnället minskat, men att många saknade medicinsk-etiska djupsamtal.

– Sådana kräver mod och tillit och där är vi nog inte riktigt ännu. Men tidigare stod olika enheter ofta mot varandra. Nu är det mer vi-tänkande, sa Kristina Norgren när hon berättade om etikprojektet under Vårdstämman i april.

I Arvidsjaur har vårdcentralen, förutom mottagning och distriktsverksamhet även röntgen, ambulans och en vårdavdelning med åtta platser. Det finns dygnet runt-jour eftersom närmaste sjukhus ligger 16 mil bort.

Tidigare har vårdcentralen genomfört ett lyckat genombrottsprojekt – en modell för förbättringar i små steg (Vårdfacket nummer 1, 2001). Det var därför som ledningen på vårdcentralen i Arvidsjaur beslutade att gå vidare med ett etikprojekt.

Insparade städpengar gjorde det möjligt att ta hjälp av en konsult och starten blev ett tvådagars upptaktsmöte där 30 av de 80 anställda deltog. Man bestämde att bemötande, sekretess och professionalitet var viktigast att börja arbeta med. Konsulten utbildade åtta särskilt engagerade eldsjälar som sedan förde kunskaperna vidare till medarbetarna.

Våren 2004 gjordes en sammanfattning av etikarbetet och en etikpraktika skrevs. Det är en flikpärm med mål och checklistor för bemötande, sekretess, professionalitet, tillit och människosyn.

För att integrera resultaten i vardagen beslutade vårdcentralens ledning sedan att slå ihop genombrotts- och etikgrupperna till en utvecklingsgrupp. Men då kom ett sparbeting på tre miljoner kronor (tio procent) som lamslog allt utvecklingsarbete. Krafterna fick läggas på att hitta besparingar. Förslagslådor på avdelningarna resulterade i 65 bidrag. Var för sig valde sedan ledningen och utvecklingsgruppen ut samma tre förslag.

– Efter julhelgerna drabbade insikten om besparingarna personalen, men nu känns det som om medarbetarna är på väg upp. Utan våra genombrotts- och etikprojekt tror jag inte att vi hade klarat vårt sparbeting. I höst ska vi börja arbeta med medicinska prioriteringar.

Kontakt: lena.lestander@nll.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida