Lyssnar Socialstyrelsen?

Det är märkligt att ett förslag som har till ”övergripande mål att öka patientsäkerheten” på en punkt inte alls anger patientsäkerhet som skäl.

Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om läkemedelshantering har minst sagt skapat reaktioner. Vårdfokus kommentarsfält har ?fyllts av upprörda sjuksköterskeröster, debatt­artiklar har skrivits och Vårdförbundet protesterat. Att tillåta delegering av läkemedelshantering i slutenvården anses innebära ett stort hot mot patientsäkerheten.?

De övriga förslagen i utredningen har tydliga mål att förbättra patientsäkerheten, till exempel skärpta krav när det gäller dokumentation vid läkemedelsordination.

?För delegeringsändringen är motiven i stället organisatoriska och ekonomiska: ”ett skäl till att öppna upp för delegering är den ökade rörligheten av sjuksköterskor och undersköterskor från öppen till sluten vård”, ”eftersom undersköterskan frigör tid från sjuksköterskan görs en lönebesparing”. Inte ett ord om att dagens läkemedelshantering i öppenvården pekas ut som en av de största patientsäkerhetsriskerna i Socialstyrelsens egna rapporter.??

Läs om protesterna mot förslaget och Socialstyrelsens svar på Vårdfokus frågor. ?

Vi fortsätter naturligtvis att bevaka frågan. Den 15 oktober går remisstiden ut. Därefter ska ett slutgiltigt förslag läggas fram. Lyssnar ?Socialstyrelsen på protesten från landets sjuksköterskor? ?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida