Mag- och tarmsjuka vill slippa trängselskatt

Mag- och tarmsjuka vill slippa trängselskatt
För personer med vissa mag- och tarmsjukdomar är kollektivtrafik inte ett alternativ. Däför borde de befrias från trängselskatt för att kunna delta i samhället på lika villkor som andra, anser Mag- och tarmförbundet. Arkivbild: Mostphotos

Mag- och tarmsjuka borde befrias från trängselskatt. Det skriver Mag- och tarmförbundet i ett brev till finansdepartementet. Den lokala föreningen i Göteborg har även skrivit till näringsdepartementet och frågat om mag- och tarmsjuka kommer att kunna skattbefrias när trängselskatt införs i Göteborg.

Enligt Mag- och tarmförbundet är kollektivtrafik inte ett alternativ för personer med vissa mag- och tarmsjukdomar som kräver snabb transport till närmaste toalett. Därmed borde de också befrias från trängselskatt för att kunna delta i samhället på lika villkor som andra, anser Karin Jonsson, Mag- och tarmförbundets nationella ordförande, samt Birgitta Lindskog Boklund, ordförande i Göteborgsområdet.

I dag kan några av medlemmarna få bilstöd via försäkringskassan för att kunna ta sig till och från arbete eller studier. En del personer kan få ett tillstånd för parkering i nödsituationer från sin kommun, länsstyrelse eller transportstyrelsen.

Men endast de med parkeringstillstånd för handikappade kan begära undantag från trängselskatt, påpekar Birgitta Lindskog Boklund. I sitt brev till näringsdepartementet undrar hon om man diskuterat att befria mag- och tarmsjuka från skatteplikten vid införandet av trängslskatt i Göteborg, eller om den frågan helt enkelt glömts bort under planeringen.

Breven har ännu inte besvarats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida