Magen i fokus

Magen i fokus

IBS — irritabel tarm Greger Lindberg & Henry Nyhlin (red) Studentlitteratur 2020 www.studentlitteratur.se

8 september 2020

IBS är en av de vanligaste anledningarna till att människor söker vård, men enligt redaktörerna för den här läroboken är både kunskapsnivån och intresset lågt inom svensk sjukvård. För att komma till rätta med det har de sammanställt aktuell kunskap på området.

Diagnosen IBS ställs utifrån symtom, eftersom objektivt mätbara kriterier saknas. Symtomen innefattar smärta/obehag i buken i kombination med diarré och/eller förstoppning.

I boken får vi reda på tänkbara orsaker, att diagnosen är vanligast bland kvinnor och att ingen enkel botande behandling finns. Många patienter upplever dock att symtomen kan lindras med hjälp av kostråd och ändrat ätbeteende. Patientorganisationen Stolta magar bidrar med ett kapitel i boken. Det handlar om hur det är att faktiskt leva med IBS; en sjukdom som kan vara nog så besvärlig för den som drabbas.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida