Magister i förändringsarbete

6 januari 2006

»En kanonutbildning«, tycker Petra Lindberg, laboratoriedirektör inom landstinget i Jönköpings län, om magisterutbildningen Ledarskap för förbättring av hälso- och sjukvården. Kursen är på 40 poäng och läses på halvfart under två år vid Centrum för ledarskapsutveckling på Växjö universitet.

Programmet vänder sig till dem som är ledare och mottot är att lära genom att göra. Förväntningarna är att kursdeltagarna under utbildningen ska omsätta kunskaper och reflexioner i handling. 19 deltagare har bland annat fått lära sig om den multiprofessionella organisationens villkor och tre verksamma logiker: professionernas, administrationens och politikens.

– Utbildningen har lärt mig att se saker på ett nytt sätt. Den maktförskjutning det innebär att se patienter som kunder till exempel. En kund har mer inflytande och är en mer jämbördig samtalspartner än en patient, säger Petra Lindberg.

Inom den egna verksamheten försöker hon nu att stödja arbetet med förbättringar i små steg. Härnäst ska flera grupper inom laboratoriemedicin presentera ett tiotal förbättringsförslag som de gemensamt tagit fram under en serie seminarier. Ett exempel är att säkra formaldehydhanteringen i samband med patologisk provtagning.

Läs mer: www.vxu.se/ledarutveckling

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida